Kosten

kiwi

Dieetadvisering wordt door de ziektekostenverzekeraars voor 3 uur vergoed vanuit de basiszorg. De kosten worden echter wel verrekend met het eigen risico, voor zover dat nog niet is opgebruikt. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Daarnaast bieden veel verzekeraars mogelijkheden tot extra vergoeding van dieetadvisering vanuit aanvullende pakketten. Het is aan te raden hiervoor uw polis na te lezen.

Bij sommige chronische ziekten (diabetes mellitus, COPD en hart- en vaatziekten) wordt dieetadvisering door een groot aantal huisartspraktijken meestal vergoed vanuit de zogenaamde ketenzorg. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende zorgverleners, de zg. : multidisciplinaire ketenzorg.

Wanneer het gaat om een dieetadvies op medische indicatie heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.

De diëtist is in principe ook direct toegankelijk, d.w.z. zonder verwijsbrief, alleen worden de kosten dan niet door alle verzekeraars vergoed. Om de kosten in geval van directe toegankelijkheid bij de verzekeraar te kunnen declareren is de diëtist verplicht een korte screening te doen. Wanneer het gaat om een dieetadvies op medische indicatie o.a. als het gaat om ketenzorg en bij een complexe hulpvraag heeft u wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist.

De kosten worden per tijdseenheid van 15 minuten in rekening gebracht en zijn inclusief administratiekosten, uitwerkingstijd en overleg met medebehandelaars. De tarieven worden per tijdseenheid worden bepaald door de ziektekostenverzekeraars

Komt u gezien uw polis boven het te vergoeden bedrag, zijn de kosten voor eigen rekening. Na het consult ontvangt u hiervoor een factuur.

Kosten overzicht

1e consult (60-75 min.) zonder uitwerking op papier€ 78,75
1e consult met uitwerking op papier (voorbeeld dagmenu) 15 min. extra€ 91,50
Vervolgconsult per 10-15 min.€ 15,75
Telefonisch consult per 15 min. € 15,75
Berekeningen, overleg medebehandelaar, rapportages verwijzer per 15 min. € 15,75

Bent u verhinderd, dan graag even bellen of mailen, bij voorkeur 24 uur van te voren. Voor een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Privacyverklaring | Voorwaarden | Alle rechten voorbehouden | Website door J. Wittenberg